O našim aktivnostima

Projekti:

Saradnje:

 • Srpska akademija nauka i umetnosti (instituti SANU, Biblioteka SANU, Galerija SANU, Biblioteka Instituta tehničkih nauka SANU)
 • Matica srpska (Galerija MS Novi Sad)
 • Univerzitet u Beogradu (Matematički fakultet UB, Hemijski fakultet UB, Fizički fakultet UB, Filozofski fakultet UB, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”- Odeljenje za naučne informacije, Računarski centar UB)
 • Univerzitet u Nišu (Prirodno matematički fakultet UN, Učiteljski fakultet UN, Univerzitetska biblioteka “Nikola Tesla”)
 • Univerzitet u Kragujevcu (Univerzitetska biblioteka u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet UKG)
 • Arheološki institut Beograd
 • Narodna biblioteka Srbije (Odeljenje za naučne informacije NBS, Odeljenje za zaštitu, konzervaciju i restauraciju NBS)
 • Centralni institut za konzervaciju
 • Biblioteka Beogradske politehnike
 • biblioteke
 • muzeji
 • galerije
 • arhivi
 • profesionalna udruženja
 • Medija centar Beograd

Događaji:

 • 9. april 2017. godine, Wiki Live 2017, Treća konferencija urednika Vikipedije, Creative Commons, prezentacija, Dragan Satarić, Startit centar, Beograd
 • link

 • 16. decembar 2016. godine, Muzeji i izazovi otvorenog pristupa, panel, Dragan Satarić, Nevenka Antić, izlaganja s grupom autora povodom promocije koautorske publikacije “Otvoreni pristup muzejskoj dokumentaciji u Srbiji: iskustva, izazovi, potencijali” (Centralni institut za konzervaciju, Beograd, 2016), Jugoslovenska kinoteka, Beograd
 • link 1, link 2, English

 • 15. maj 2016. Predavanje na konferenciji WikiLive 2016, Sve te licenCCe, u organizaciji Vikimedije Srbije, Startit Centar, Beograd, Dragan Satarić
 • link

 • 26. novembar 2015. O Creative Commons, seminar u organizaciji medijske kuće “Politika”, Politika novine i magazini, Beograd, Nevenka Antić
 • 15. decembar 2014. Creative Commons i otvorene akademske tendencije i prakse (Creative Commons and Open Academic Tendencies and Practices), panel u saradnji s Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” i Odeljenjem za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 • link1, link2, link3, link4, English1, English2

 • 05. novembar 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina u saradnji s Odeljenjem za naučne informacije Narodne biblioteke Srbije, Narodna biblioteka Srbije
 • link1, link2, link3

 • 02. oktobar 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina za institucije kulture i umetnosti, u saradnji s Muzejom nauke i tehnike u Beogradu, Muzej nauke i tehnike, Beograd
 • link1, link2

 • 23. septembar 2014. Tempus BAEKTEL projekat, Dragan Satarić predavanje o slobodnim licencama kao alatima za kreiranje slobodnih edukativnih resursa, u saradnji s Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu
 • link1, fotografije

 • 17­-18. jul 2014. Konferencija Otvoreno obrazovanje i digitalne kompetencije nastavnika, Stručni tim za reformu visokog obrazovanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (HERE team) i Fondacija Tempus – Erazmus + kancelarija u Srbiji, Univerzitet u Beogradu, Nevenka Antić Creative Commons standardizacija u istraživanju, učenju i nastavi – međunarodna i nacionalna perspektiva ­ Creative Commons standardization in research, learning and teaching – international and national perspective (predavanje) i Creative Commons i OER – otvoreni obrazovni resursi (radionica)
 • link1, link2

 • 16. jul 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina za novinare i urednike, u saradnji s Medija centrom Beograd, Medija centar Beograd
 • link, fotografije

 • 25. jun 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina za institucije kulture i umetnosti, u saradnji s Muzejom savremene umetnosti u Beogradu, Muzej savremene umetnosti, Beograd, Galerija Petra Dobrovića
 • link1, link2, fotografije

 • 13. maj 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Narodnom bibliotekom Užice (uvodno izlaganje/introduction: Dragiša Stanojčić), Narodna biblioteka Užice, Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 12. maj 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Bibliotekom “Vuk Karadžić” Prijepolje (uvodno izlaganje/introduction: Sadija Hodžić), Biblioteka “Vuk Karadžić” Prijepolje, Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 09. maj 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Narodnim muzejom Kraljevo (uvodno izlaganje/introduction: Jasmina Dražović), Narodni muzej Kraljevo, Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 23. april 2014. World Book and Copyright Day 2014, Muzej istorije Jugoslavije, Beograd, Nevenka Antić, Creative Commons, Copyright i Copyfight (predavanje)
 • link1, link2, link3

 • 04. april 2014. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Narodnom bibliotekom Bečej (uvodno izlaganje/introduction: Izabela Šormaz), Narodna biblioteka Bečej, Nevenka Antić
 • link1, link2, link3

 • 24. mart 2014. Edu Viki konferencija Beograd 2014 – Edu Wiki Conference Belgrade 2014, Dom omladine Beograda, Nevenka Antić, Creative Commons standardi u otvorenim obrazovnim resursima – Creative Commons standards in OER (Serbian – English presentation)
 • link1, link2, English1, English2, photos

 • 12. decembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković”, Beograd, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 • link1, link2, fotografije

 • 05. decembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Narodnim muzejom Pančevo, Narodni muzej Pančevo, Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 02. decembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Galerijom Matice srpske, Galerija Matice srpske, Novi Sad, (uvodno izlaganje/introduction: dr Daniela Korolija Crkvenjakov) Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 28. novembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Međuopštinskim arhivom u Čačku, Međuopštinski arhiv, Čačak, (uvodno izlaganje/introduction: Lela Pavlović) Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 26. novembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Matičnom bibliotekom “Ljubomir Nenadović” Valjevo, Matična biblioteka “Ljubomir Nenadović” Valjevo, (uvodno izlaganje/introduction: Zorica Milinković) Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 16. novembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu, Univerzitet u Nišu, Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 09. novembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Gradskom bibliotekom “Karlo Bijelicki” Sombor, Gradska biblioteka “Karlo Bijelicki” Sombor, (uvodno izlaganje/introduction: Vladimir Jerković) Nevenka Antić
 • link1, link2

 • 02. novembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Gradskim muzejom Subotice, Gradski muzej Subotice, Nevenka Antić
 • link1, link2, Hungarian

 • 25. oktobar 2013. Open Access Week 2013, Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Nevenka Antić, Reforma autorskog prava i pravne inovacije Creative Commons – Copyright Reform and Legal Innovation by Creative Commons (predavanje)
 • link

 • 19. oktobar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Filološko-umetničkim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, biblioteka, Nevenka Antić, Dragan Satarić
 • link 1, link 2, fotografije

 • 05. oktobar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), tribina, u saradnji s Omladinskim savezom Vranja, Omladinski savez Vranja, Nevenka Antić, Dragan Satarić
 • link 1, link 2, fotografije

 • 25. septembar 2013. Creative Commons – kreativnost i društvo znanja (Creative Commons – Creativity and Knowledge Society), lansiran projekat serije tribina u Srbiji, u saradnji s nacionalnim institucijama, Nevenka Antić, Dragan Satarić
 • link

 • 22. decembar 2012. Viki voli naukuWiki Loves Science, digitalni CC viki performans, Dom omladine Beograda (galerija), Nevenka Antić, Edi Bon
  link 1, link 2, fotografije 1, fotografije 2
 • 20. decembar 2012. Viki voli naukuWiki Loves Science, kreirana i lansirana digitalna foto galerija u saradnji s najvišim nacionalnim naučnim institucijama: Hemijskim fakultetom Univerziteta u Beogradu (Muzej hemije), Fizičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu (Institut za meteorolologiju) i Univerzitetskom bibliotekom “Svetozar Marković” (Čitaonica “Stare i retke knjige”), Nevenka Antić, Filip Maljković

  digitalna foto galerija (digital photo gallery), fotografije (photos)

 • 13. decembar 2012. Otvoreni standardi u nauciOpen Standards in Science, panel, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
  link 1, link 2, English

 • 10. decembar 2012. Viki voli naukuWiki Loves Science, lansiranje projekta povodom deset godina postojanja CC standarda (#CC10) i pet godina postojanja nacionalnih CC standarda, Nevenka Antić, Filip Maljković, Đorđe Stakić, Goran Obradović
  link, CC10 worldwide, CC 10 & CC Serbia 5 Belgrade
 • 25. oktobar 2012. Open Access Week 2012, Univerzitet u Beogradu, Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Nevenka Antić, Otvorena digitalna Creative Commons standardizacija i naučna interakcija – problemi, tendencije, rešenja (prezentacija) link
 • 28. mart 2012. Nevenka Antić, Pravna analiza „Smernica za izradu veb prezentacija organa državne uprave“ Uprave za Digitalnu agendu Republike Srbije i sastavljanje i upućivanje stručnih komentara o Smernicama Upravi, u obliku saopštenja za javnost, a u okviru Javne stručne rasprave o Smernicama u organizaciji Uprave link
 • 06. mart 2012. Nevenka Antić, Dragan Satarić Digitalizacija i društvo znanja (predavanje), SANU, Matematički institut link
 • 24. februar 2012. Open Wiki GLAM of Serbia, konferencija, Dom omladine Beograda, Nevenka Antič, Digitalna prava, Creative Commons licence i Društvo znanjaDigital rights, Creative Commons licenses and Knowledge Society (bilingual Serbian-English presentation) link
 • 29. septembar 2011. Naučna konferencija „Digitalizacija kulturne i naučne baštine, univerzitetski repozitorijumi i učenje na daljinu“, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Nevenka Antić Creative Commons licencedigitalizacija autorskog prava (prezentacija)
  link, English
 • 05. maj 2011. Da li je Srbija Društvo znanja? Dijalog s institucijama 2, Narodna biblioteka Srbije, Nevenka Antić, Dragan Satarić
  link 1, link 2
 • 26. april 2011. Da li je Srbija društvo znanja? Dijalog s institucijama 1, Narodna biblioteka Srbije, Nevenka Antić, Dragan Satarić
  link1, link2
 • 10. mart 2011. Gde je Srbija u društvu znanja? Pokretanje pravno istraživačkog projekta Vikimedije Srbije, podstaknutog praksom nepravilnog ograničavanja zakonski slobodnih ili otvorenih sadržaja kojom se protivpravno sputava širenje znanja. Autori: Nevenka Antić, Dragan Satarić
  link
 • 20. decembar 2008, Treća regionalna konferencija Vikimedije, Dom omladine Beograda, Nevenka Antić, Creative Commons licence i Vikipedija (predavanje)
  link
 • 15. decembar 2008. Slobodne licence – pravni osnov slobodne kulture, slobodnog softvera i slobodnog znanja, prezentacija i debata, Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
  link 1, link 2
 • 23. oktobar 2008. Regional Workshop in Caucasus Leading CC Projects to First License Drafts, Tbilisi, Nevenka Antič, Legal and linguistic aspects of Creative Commons implementation (lecture)
  link
 • 04. septembar 2008. E-tvrđava 2008, festival, Niš, Nevenka Antić Creative Commons licence i slobodni projekti (prezentacija)
 • 17. april 2008, Osma konferencija E-trgovina, Palić, Nevenka Antić, Slobodne licence – pravni osnov slobodne kulture, slobodnih informacija i slobodnog znanja (prezentacija)
  link
 • 9. mart 2008. Festival slobodne kulture 2, Dom omladine Beograda, Nevenka Antić, Dragan Satarić, Nikola Smolenski Vikimedijini projekti i CC licence (predavanje)
  link
 • 25. decembar 2007. On the occasion of the 5th anniversary of Creative Commons [part I], the interview with Nevenka Antić by Jelena Vesić, LabforCulture.org
  link
 • 15. decembar 2007. Lansiranje nacionalnih CC licenci – CC Launch, Dom omladine Beograda
  link, English
 • 14. decembar 2007. Creative Commons u Srbiji, intervju Vladimira Jeriča autora Ivana Jelića,
  B 92
  link
 • 12.decembar 2007. NUNS, Slobodne licence – pravni osnov slobodne kulture, slobodnog softvera i slobodnog znanja (prezentacija).
  link

Publikacije:

 • Nevenka Antić, Srbija i Društvo znanja (1-7) / Serbia and Knowledge Society (8-12), Vikimedija Srbije (Wikimedia Serbia), Scribd, 2011 link
 • Nevenka Antić, Digitalna metamorfoza autorskog prava, Medija centar, Beograd, 2011
  link (Digital metamorphosis of copyright, Media Center, Belgrade, 2011 link)
 • Nevenka Antič, Creative Commons između alternative i nužnosti, Mensa bilten br. 85, Mensa Srbije, Novi Sad, 2008
 • Vladimir Jerić Vlidi, Vladan Jeremić, Criei_tive_Como, the interview with Ronaldo Lemos, Creative Commons Brazil Legal Lead, Dubrovnik, slobodnakultura.org, 2007
  link
 • Vladimir Jerić Vlidi, Vladan Jeremič, The interview with Lawrence Lessig, Dubrovnik, slobodnakultura.org, 2007
  link
 • Vladimir Jerić Vlidi, The interview with Richard Falkvinge, Stockholm, slobodnakultura,org, 2007
  link
 • Nevenka Antić, Free Culture in Serbia – Progression into Progress, Bralnik 02, Ljudmila, Ljubljana, 2006
  link